Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Mountplan Oy

Y-tunnus: 2552382-8

osoite: Sortintie 4-6

kotipaikka: 21290 Rusko

puhelin. 0400 593 268

sähköposti: etunimi.sukunimi@mountplan.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Teemu Salokannel

osoite: Sortintie 4-6, 21290 Rusko

puhelin. 0400 593 268

sähköposti: etunimi.sukunimi@mountplan.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterissä yhteydenpitotarkoitukseen

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Asiakasrekisterissä nimi ja yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti

Asiakaskontaktoinnissa

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa

tapauksissa: Asianomaisen suostumuksella

Tilaajan tulee vakuuttaa luovutettaessa tietojen luottamuksellinen käsittely

TILAAJALTA SELVITYS SIITÄ, SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJA EU:n TAI ETA:n

ULKOPUOLELLE JA SIIRRON PERUSTE

Rekisterin suojaus

  1. A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Mountplan Oy:n

toimitiloissa lukitussa tilassa.

  1. B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Mountplan Oy:n

tietojärjestelmissä, jotka ovat salasanoin suojattu.

Tietojärjestelmien salasanat vaihdetaan säännöllisesti

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Yhteystiedot näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen

tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava

virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa

määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa

yllä mainitulle yhteyshenkilölle.